Fakta om
TilflytterJobBornholm

 
TilflytterJobBornholm er blevet en realitet i et samarbejde med en række af øens virksomheder og Bornholms Regionskommune.

TilflytterJobBornholm er skabt af det bornholmske erhvervsliv som et to årigt projekt, der skal sikre nok kvalificeret arbejdskraft til Bornholm.

TilflytterJobBornholm drives af Business Center Bornholm p vegne af det bornholmske erhvervsliv og i samarbejde med Bornholms Regionskommune. Bag initiativet står Bornholms Brandforsikring A/S, Business Center Bornholm, Jensen-Group, Victor Vask A/S, Danske Færger A/S, Bornholms Tidende A/S, ÿstkraft A/S, Espersen A/S, Bornholms Revision og Sparekassen Bornholms Fond.


Målet er at tiltrække arbejdskraft til Bornholm og på den måde styrke virksomheder og offentlige institutioner i en rekrutteringssituation og ikke mindst vejlede og støtte tilflyttere i deres overvejelser om at bosætte sig på Bornholm.

Efter projektperioden skal det kunne køre ved egen drift.

TilflytterJobBornhom er en service for hele øens erhvervsliv.

Visioner er, at vi vil have et unikt tilflytterkoncept, som skal arbejde ud fra 1+1 filosofien, som betyder, at for hver fraflytter skal vi sikre en erhvervsaktiv tilflytter.

Vi skal sikre et folkeligt projekt, hvor alle interessenter arbejder målrettet i samme retning, så øens virksomheder fortsat har adgang til ressourcer og kompetencer - samt at erhvervsaktive tilflyttere får den bedst mulige start på ø-livet.

 

Hvorfor tilflytterservice?
De fleste virksomheder på Bornholm har oplevet, at de mister gode kandidater i en rekrutteringssituation, eller medarbejdere, fordi ægtefællen ikke har kunnet finde job.

Det er en af hovedopgaverne i projektet, for er de nye familier rigtigt integrerede på Bornholm, betyder det at flere vil blive på Bornholm.

Mange brancher oplever allerede nu, at de ikke kan skaffe kvalificeret arbejdskraft.Den første feedback
Tilflyttere er glade for den ekstra hjælp fra tilflytterservicen.

Tilflytterkonsulent Rune Holm har allerede oplevet, at mange tilflyttere er rigtig glade for servicen, (har de svaret i et spørgeskema).

For her kan de stille spørgsmål som, de måske synes er svære at stille til en kommende arbejdsgiver.

Det kan være alt fra flyforbindelse til lejebolig, som kan virke som en forhindring på vejen til Bornholm.

Under forhandlingerne med en ansøger kan Rune Holm også virke som bindeleddet, der finder ud af, hvor skoen trykker, før de siger ja til jobbet.