Andre uddannelser

 
Uddannelserne her til venstre har karakter af at være individuelle forløb eller forløb, der øger den enkeltes reelle kompetencer.

Ud over de uddannelsesmuligheder, som nævnes her, er der en bred vifte af efter- og videreuddannelsesmuligheder på Bornholm. Det kan være gennem kursusafdelingerne på øens uddannelsesinstitutioner, gennem AOF og andre kursusudbydere - eller du kan videreuddanne dig gennem din arbejdsplads.

 

Fokus i disse år er på livslang læring og kompetenceudvikling. Grib chancen!