Ungdomsuddannelser

 
På de følgende sider kan du læse om de mange uddannelsesmuligheder på ungdomsuddannelsesniveau på Bornholm

Erhvervsuddannelser (EUD)

Der er mange forskellige erhvervsuddannelser (EUD) at vælge imellem. De tager mellem 1½ og 5½ år. Du kan starte lige efter folkeskolen eller gennem et individuelt forløb. Uddannelserne veksler mellem  skole og praktik.

 

Alle erhvervsuddannelser består af en indgang og en grunduddannelse.

 

Læs herom på www.uddannelserbornholm.dk eller på uddannelsesinstitutionernes
egne hjemmesider.

 

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser kan være en stx, hhx eller htx eller hf. En gymnasial eksamen giver dig mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse.


Tre gymnasiale uddannelser fører til studentereksamen nemlig:


• Stx, studentereksamen (3 år)
• Hhx, højere handelseksamen. (3 år)
• Htx, højere tekniske eksamen. (3 år)

Hertil kommer
• Hf, højere forberedelseseksamen. (2 år), som også er en gymnasial uddannelse

Hf kan også læses som enkeltfag over 3-4 år.